A

Kunnanhallituksen päätökset 27.5.2019

27.05.2019

70     Teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen
         - esityksen mukaisesti

71     Yhdistysavustukset v. 2019
         - esityksen mukaisesti

72     Saimikodin vuokran tarkistaminen
         - esityksen mukaisesti

73     Punkalaitumen järjestöyhteistyön ohje
         - muutetun esityksen mukaisesti (lisättynä kyläkummien yhteystiedot)

74     Talouden toteuma 4/2019
         - esityksen mukaisesti

75     Kunnanhallituksen luottamushenkilövalinnat ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
         - siirrettiin seuraavaan kokoukseen

76     Kunnanvaltuuston 13.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
         - esityksen mukaisesti

77     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

78     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin