A

Porttikalliolla sillanpurku-työmaa

22.11.2019

Porttikalliolla puretaan vanha alikulkusilta. Purkutyö aloitetaan ma 25.11. ja työn arvioidaan kestävän viikon. Työmaasta voi aiheutua haittaa kävijöille.

Takaisin