A

Kunnanhallituksen päätökset 25.11.2019

25.11.2019

137     Vastaanottokeskuksen toiminnan jatkuminen
           - Kunnanhallitus päätti antaa tehtäväksi valmistella asiasta kirjallinen kannanotto v. 2020 aikana.

138     Ehdotus maanvaihdosta / Ilmari ja Tapani Penttilä
           - esityksen mukaisesti

139     Kokousedustajan valinta / vesihuollon yhdistysten kokoukset
           - esityksen mukaisesti

140     Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelma
           - esityksen mukaisesti

141     Etsivän nuorisotyön sopimuksen irtisanominen
           - esityksen mukaisesti

142     Pakarin alueen kiinteistöjen vuokrasopimuksen hyväksyminen / Esperi Care Oy
           - esityksen mukaisesti

143     Työpäällikön toimen muuttaminen viraksi
           - esityksen mukaisesti

144     Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

145     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
           - esityksen mukaisesti

146     Peltoalueiden vuokraaminen/Kanteenmaan yritysalue/Veljekset Riuttamäki Oy
           - Kunnanhallitus päätti vuokrata peltoalueen Kanteenmaasta Veljekset Riuttamäki Oy:lle. Vuokra-aika 5 vuotta.

147    Vuokrasopimuksen hyväksyminen Kanteenmaan alueesta/GRK Infra Oy
          - Kunnanhallitus päätti vuokrata peltoalueen Kanteenmaasta GRK Infra Oy:lle. Vuokra-aika 15 vuotta.

Takaisin