A

Tiedote Haukankosken kiinteistöistä

15.09.2020

Liitetiedostona tiedote koskien Haukankosken kiinteistöjä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 käsitellyt Haukankosken tilannetta ja rakennuksia. Kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä koskien Haukankosken tilannetta lomakkeella, joka löytyy täältä.

Takaisin