A

Vesilaitostoiminta

Vesilaitostoiminta on alkanut Punkalaitumella jo 1960-luvulla. Aluksi laitos toimitti ainoastaan puhdasta vettä. Jäteveden viemäröinti ja käsittely aloitettiin 1970-luvulla, jolloin valmistui myös kunnan oma jätevedenpuhdistamo. Nykyisin jätevedet on johdettu vuodesta 2014 lähtien siirtoviemärillä käsiteltäviksi Huittisten Puhdistamo Oy:lle.
Vesihuoltolaitos vastaa Punkalaitumen kunnan puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä kunnan omasta jätevesiviemäröinnistä. Lisäksi vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä 70:lle Urjalan kunnassa asuvalle asiakkaalle.

Vesi- ja jätevesimäärät

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamoa, Kanteenmaa ja Kenni. Lisäksi vettä ostetaan Humppilan Vesihuolto Oy:n Murron vedenottamolta sekä Huittisten kaupungin vesihuoltolaitokselta. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä oli vuoden 2023 lopussa 675 kpl. Vuonna 2023 vesijohtoverkostoon pumpattiin vettä yhteensä 123 059 m³, määrässä on laskua edelliseen vuoteen 7,3 %.

Kunnan viemäriverkostoon on liitetty 410 kiinteistöä (vuosi 2023). Jätevettä pumpattiin Huittisten Puhdistamolle 144 153 m3, määrässä oli nousua edelliseen vuoteen 9,58 %.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolain 7-8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (7 §). Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa (8§). Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksen vahvistetut vesihuollon toiminta-alueet löytyvät oheisen linkin takaa: https://kartat.sweco.fi/punkalaidun/

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010

Vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen 2011