A

Erityispäivähoito

Lasten varhaiskasvatus voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityispäivähoito on osa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuksen kokonaisuutta. 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodin yhteydessä. Joissakin tapauksissa päiväkodissa toimii tarvittaessa myös avustaja, tai lapsi voidaan sijoittaa myös perhepäivähoitoon.

Yksilöllisen tuen toteuttamista varten laaditaan kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Kuntoutussuunnitelma on osa lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussunnitelmaa.

Kunnan varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka toimipiste on päiväkodilla. Yhteydenotto joko päiväkodin Nopsajalkoihin tai Touhutossuihin, yhteystiedot löytyvät päiväkotihoidon sivulta.