A

Erityisvarhaiskasvatus

Lasten päivähoito voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityispäivähoito on osa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuksen kokonaisuutta. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoito järjestetään pääsääntöisesti päiväkodin yhteydessä. Joissakin tapauksissa päiväkodissa toimii tarvittaessa myös avustaja, tai lapsi voidaan sijoittaa myös perhepäivähoitoon.

Yksilöllisen tuen toteuttamista varten laaditaan kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Kunnan esiopetuksessa ja päivähoidossa työskentelee yhteinen varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityislastentarhanopettaja.