A

Kaavoituskatsaus

Kunnan on vuosittain laadittava kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan lyhyesti ajankohtaisista kaava-asioista ja muista maankäytön suunnitelmista. Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi saattaa vuoden aikana tulla esille muitakin kohteita.

Kaavoituskatsaus 2018