Tekninen lautakunta 1.8.2021 - 31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat


Esittelijä
Tekninen johtaja 


Pöytäkirjanpitäjä
Kunnanrakennusmestari


Kunnanhallituksen edustaja 
Seppä Matti
-----------
Kunnanhallituksen varaedustaja
Salioja Sanna


Nuorisovaltuuston edustaja
Poutala Otso
-----------
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Lampinen Valtteri


 

Puheenjohtaja
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
-----------
varajäsen
Korhonen Tapio
  Varapuheenjohtaja
Lindqvist-Saarela Marita
SDP
Puhelin:  040 559 1721
laitoshuoltaja, yrittäjä
Ollilankulmantie 101
31810 ORINIEMI
------------
varajäsen
Laakso Jola
Jäsen
Keto Simo
KESK
Puhelin:  0400 789 055
talonmies
Taatinrinnantie 1
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Ollikainen Matti
  Jäsen
Lintunen Jani
KOK
Puhelin:  044 060 2183
yrittäjä
Kaapinkoskentie 23
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Lintunen Niilo
Jäsen
Männistö Soili
KOK
Puhelin:  0500 121 254
Katilantie 157
31850 KOSKIOINEN
------------
varajäsen
Pihlajamaa Marju
  Jäsen
Rannikko Satu
KESK
Puhelin:  050 356 3268
-----------
varajäsen
Salo Maria
  Jäsen
Yli-Parri Juha
KOK
Puhelin:  0500 535 202
agrologi, maanviljelijä
Lauttakyläntie 560
31900 PUNKALAIDUN
------------
varajäsen
Madekivi Sirkka