Ohje oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen

Alapuolelta löydät helpot ohjeet jotka helpottavat ja antavat apua kunnallisvalituksen ja oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Ohje oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen

Mikäli osoitatte valituksenne hallinto- tai erityistuomioistuimelle, valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Palvelun kautta on myös mahdollista toimittaa valituksen lisäksi hakemuksia ja selvityksiä sekä vastata tuomioistuimen kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä.