A

Puiden kaataminen

Omalla tontilla olevat puut 

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa). 

Pienimuotoisissa (1-10 puuta) puunkaatotoimenpiteissä lupaa anotaan kunnanrakennusmestarilta puunkaatolausunnolla. Tarvittaessa sovitaan käynti paikan päälle. Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla.  

Suuremmille (yli 10 puuta) puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta. Lupaa voi hakea myös sähköisesti www.lupapiste.fi. Liitteeksi tarvitaan asemapiirustus, johon kaadettavat ja jäävät puut ja niiden laji on merkitty sekä naapurinkuulemiset.

Kaatoluvan saaneen puun/puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4. – 15.8. välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Asunto-osakeyhtiöissä puunkaatoasiat hoidetaan isännöitsijän kanssa. Mikäli talon asukas haluaa hoitaa asiaa, niin aina täytyy olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös, jolla haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.  

Puunkaatolupaa eivät tarvitse:  

• Huonokuntoiset yksittäispuut 
• Pienehköt puut, runkohalkaisija 10 cm tai pienempi 
• Hedelmäpuut, esim. omenapuu. 

Puunkaatoilmoitus

Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Olli Launonen, olli.launonen(at)punkalaidun.fi.

Naapurin tontilla olevat puut 

Ota yhteys naapuriin ja neuvotelkaa puun/puiden kaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia. Punkalaitumen kunta ei ota kantaa erimielisyyksiin. Riitatilanteissa noudatetaan naapuruussuhdelakia, jota valvoo poliisiviranomainen. Puistoiksi kaavoitetuilla yleisillä alueilla puiden kaadoista vastaa kunta.