A

Työ ja yrittäminen

Yrittäminen avainasemassa

Punkalaitumen kunnan strategian mukaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisessa kunnan tulee hyödyntää omia tunnistettuja vahvuuksiaan. Näitä ovat mm. vahva koneketju- ja maaseutuosaaminen, monipuolinen yrittäjäyhteisön verkosto sekä tiiviis kuntakeskus, jossa on tarjolla kattavat palvelut pienellä alueella.

Kunnassa on tunnistettu, että elinkeinoelämän verkostoissa luotu kannustava näkemys mahdollistaa suuretkin hankkeet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. elinvoimaisen bioenergiahankkeen, sekä keskustan kehittämishankkeen toteuttamista valtuustokauden 2013–2016 aikana.

Punkalaitumen yrittäjäyhteisön kärkenä toimii aktiivinen Punkalaitumen Yrittäjät ry

Yrittäminen

Suurimmat työnantajat

Punkalaitumen kunta
SHT-Tukku Oy
Vesirakennus Ojanen
Kaskenoja Oy
Rakennusliike Paavo Hällfors
K-Supermarket Pouru
Punkalaitumen Osuuspankki
Vanttilan Muovi Oy
Punkalaitumen seurakunta