A

Palvelukeskus Pakarin ruokasali

 

YLEISET PERIAATTEET

- Tilat on mahdollista vuokrata ajalle, jolloin ne eivät ole kunnan omassa käytössä, kuitenkin 07.00-21.00 välisenä aikana.
- Maanantaista perjantaihin veloituksetta punkalaitumelaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja valtion viranomaisten järjestämille tilaisuuksille.
Kunnan omasta toiminnasta ei peritä maksua.
- Tilat tulee käytön jälkeen jättää käytön jälkeen vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa. Epäsiisteiksi jätetyistä tiloista voidaan periä siivousmaksu 100€ + alv. 24%
- Vuokraajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen siisteydestä ja vahingoittumattomuudesta. Jos tiloille tapahtuu vahinkoa, on vuokraaja vastuussa korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
- Vuokraamisesta ei saa aiheutua haittaa rakennuksen muulle käytölle.
- Tilan omia järjestyssääntöjä noudatettava.
- Vuokraamisesta vastuussa olevalla henkilöllä on harkintaoikeus sellaisissa tapauksissa, joissa ohjeista ei voida päätellä, miten tulee toimia, esimerkiksi vuokrauksen maksuttomuutta ja maksullisuutta arvioitaessa.

VUOKRAUSEHDOT
-
kunta ei järjestä ruokatarjoilua, ellei kyseessä ole vanhushuollon toimintaan liittyvä tai kunnan oma tilaisuus
- tarjoilusta peritään erikseen päätettävän ateriamaksun mukainen hinta
- keittiön ja kylmätilojen käyttö ei ole sallittua
- astioita ja pöytäliinoja ei vuokrata

MAKSUTON VUOKRAUS
-Vanhainkoti Hilman ja Matin, Kaisankodin ja Saimikodin asukkaiden tilaisuudet.
-Eläke- ja vammaisjärjestöt, sosiaali- ja terveyspalveluja tukevat yhteisöt ja yhdistykset.
-Muut yhteisöt, jotka järjestävät tilaisuuksia vanhuksille tai tilaisuudet tukevat sosiaali- ja terveyspalveluja.

MAKSULLINEN VUOKRAUS
-Muut tilaisuudet 350 € + alv.

 

VASTUUHENKILÖ

Tiina Niemelä
tiina.niemela@arkea.fi
puh. 040 630 1254