A

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheeseen kuuluu alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Lisätietoja tukeen liittyvistä asioista löytyy Kelan Internet-sivustolta www.kela.fi.

Kotihoidon tukeen ei ole oikeutta, mikäli lapsi on kunnallisessa päivähoidossa. Kela laskuttaa maksamansa lasten kotihoidon tuet kunnalta kuukausittain. Punkalaitumella ei ole kotihoidon tuen kuntalisää eikä yksityisen hoidon kuntalisää.