A

Uuteen koulurakennukseen tulee tilat yhteiskoululle ja lukiolle. Yhteiskoulu on perusopetuksen 7-9-luokkien 2-sarjainen koulu. Uudessa rakennuksessa on tilat 180 oppilaalle, lisäksi henkilökuntaa on n. 35 henkilöä. Uusi koulu on kaksikerroksinen ja sen pinta-ala on noin 2400 m2. Koulun valmistuskeittiöstä tulee kunnan keskuskeittiö.

Turvallinen ja terveellinen koulu

Tavoitteena on toteuttaa terveellinen ja turvallinen koulurakennus, jossa arjen sujuvuus on kaiken suunnittelun lähtökohta. Rakennus palvelee käyttäjiään nykyaikaisena uutta teknologiaa hyödyntävänä oppilaitoksena. Koulu on suunniteltu esteettömäksi oppilaitokseksi ja rakennuksen ulkoseinärakenteet toteutetaan painumattomasta massiivihirrestä. Koulusta tehdään kengätön koulu. Kengättömyys tukee myös terveyttä ja hyvinvointia.

Uusi oppimisympäristö

Suunnittelussa on otettu huomioon uuden oppimiskäsityksen mukainen opiskelu, jonka mukaan perinteisten koululuokkien lisäksi tarvitaan avoimempia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yksin ja yhdessä tekemisen, edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisen tiedon rakentamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luokkatilojen lähellä olevia aulatiloja ja muita koulun tiloja, kuten ruokasalia, voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tilojen muu hyödyntäminen

Rakennuksen iltakäyttö painottuu kansalaisopiston ja musiikkiopiston opiskelutarjontaan taito- ja taideaineiden luokissa, mediaopetustilassa sekä muutamassa yleisluokassa. Koulun ruokasalille toivotaan myös lisääntyvää käyttöä, mitä varten ruokasalin yhteyteen tulee kotitaloustilan muusta opetustilasta rajattava pienkeittiö.

Rakennusaikataulu

Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2018 ja kohde valmistuu töiden osalta 27.6.2019 mennessä.