Rakennusvalvontajaosto 1.8.2021 - 31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Rakennusvalvontajaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Rakennusvalvontajaoston esityslistat ja pöytäkirjat


Esittelijä
Tekninen johtaja


Pöytäkirjanpitäjä
Palvelusihteeri


Kunnanhallituksen edustaja
Peltomäki Antti
-----------
Kunnanhallituksen varaedustaja
Pulakka Merja


  puheenjohtaja
Lintunen Jani
KOK
Puhelin:  044 060 2183
yrittäjä
Kaapinkoskentie 23
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Lintunen Niilo
varapuheenjohtaja
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
-----------
varajäsen
Korhonen Tapio
  jäsen
Lindqvist-Saarela Marita
SDP
Puhelin:  040 559 1721
laitoshuoltaja, yrittäjä
Ollilankulmantie 101
31810 ORINIEMI
-----------
varajäsen
Routsi Terttu
jäsen
Keto Simo
KESK
Puhelin:  0400 789 055
talonmies
Taatinrinnantie 1
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Poutala Esa
  jäsen
Rannikko Satu
KESK
Puhelin:  050 356 3268
-----------
varajäsen
Salo Maria