A

Kaavoitus

Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle ja toimivalle elinympäristölle.

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kuulutuksia kunnan ilmoitustaululla ja näillä internet-sivuilla sekä ilmoituksia Punkalaitumen Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikoina kunnantalolla ja kunnan Internet-sivuilla.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavoituksen kulku
Maankäytön rakennesuunnitelma  + kartta (hyväksytty kvalt 21.3.2016)

Yhteystiedot:
kunnanjohtaja Tuija Ojala
040 6212 472

tekninen johtaja Satu Alajärvi
040 645 2141

Valmistuneet kaavat 

Pihlajatien asemakaavamuutos
Hyväksytty kvalt 10.11.2014