A

Johtosäännöt

Valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt.

Hallintosääntö 01.11.2017
Hallintosääntö 1.1.2018 alkaen
Tarkastussääntö
Valtuuston työjärjestys

Täydentäviä ohjeita:
Konserniohje
Hankeohje
Hankintaohje
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Nuorisovaltuuston säännöt 

 Johtosäännöt