A

Johtosäännöt

Valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt.

Hallintosääntö 1.1.2019
Tarkastussääntö
Valtuuston työjärjestys

Täydentäviä ohjeita:
Osallisuus- ja viestintäohje
Hankeohje
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Nuorisovaltuuston säännöt 

 Johtosäännöt