Kasvatus- ja opetuslautakunta 1.8.2021 - 31.5.2025

(Kasvatus- ja hyvinvointilautakunta 1.8.2021 - 31.12.2022)

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat


Esittelijät

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusjohtaja

Perusopetus ja lukio-opetus
Yhteiskoulun ja lukion rehtori

Muut asiat
Yhteiskoulun ja lukion rehtori


Pöytäkirjanpitäjä
Yhteiskoulun ja lukion rehtori


Kunnanhallituksen edustaja
Wakkala Marja
-----------
Kunnanhallituksen varaedustaja
Uutto Sami


Nuorisovaltuuston edustaja
Lumme Tuomas
-----------
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Jonkka Eetu


Puheenjohtaja
Madekivi Sirkka
KOK
Puhelin:  050 553 2685
terveydenhoitaja
eläkkeellä
-----------
varajäsen
Ylinen Eeva
  varapuheenjohtaja
Saarinen Henrietta
KESK
Puhelin:  050 430 5729
opiskelija
-----------
varajäsen
Kouvo Markus
  Jäsen
Lappalainen Sari
SDP
Puhelin:  040 167 2728
sosionomi AMK
-----------
varajäsen
Dahl Ulla
  Jäsen
Mäki-Laurila Anne
PS
Puhelin:  050 546 6757
maatalousyrittäjä
Kauvuorentie 30
31860 TURSA
-----------
varajäsen
Rantanen Mirja
Jäsen
Prihti Ari
KOK
Puhelin:  0500 741 464
maatalousyrittäjä
Prihtinkulmantie 117
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Laitsaari Veikko
  Jäsen
Törmä Martti
KESK
Puhelin:  0400 919 537
maanviljelijä
Lykkiöntie 41
31860 TURSA
-----------
varajäsen
Rintala Tuomas
Jäsen
Välimaa Esa-Matti
KESK
Puhelin:  050 322 2580
opiskelija
Orisuontie 69
31950 SADONMAA
-----------
varajäsen
Kankaanpää Jyrki