A

Vireillä olevat kaavat

Yhteiskoulu-lukion liikennejärjestelyt

Kaavamuutoksen tavoitteena on liittää korttelin 90 itäisempi, tällä hetkellä rakentamaton AO-tontti ja sen eteläpuolella oleva puistoalueen osa Y-korttelialueeseen ja näin mahdollistaa tontin sisäinen ajoyhteys Pullerinkujalta uuden koulurakennuksen piha-alueelle. Korttelissa 90 säilyvän läntisemmän tontin ja uuden ajoyhteyden väliin on tarkoitus osoittaa istutusalue tai puurivi.

OAS uuden yhteiskoulun ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutoksen laatiminen

Uuden yhteiskoulu ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset