A

Vireillä olevat kaavat

Penttilän alueen asemakaavamuutos


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen asemakaavan ajantasaistaminen alueen vetovoimaisuutta kohentaen ja parantaen alueen pientalotonttien toteuttamisedellytyksiä. Lisäksi kaavamuutoksessa tullaan tarkastelemaan alueen liikenteellisten järjestelyjen ja asutuksen sijoittumisen edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma