A

Vireillä olevat kaavat

Yhteiskoulu-lukion liikennejärjestelyt

Kaavamuutoksen tavoitteena on liittää korttelin 90 itäisempi, tällä hetkellä rakentamaton AO-tontti ja sen eteläpuolella oleva puistoalueen osa Y-korttelialueeseen ja näin mahdollistaa tontin sisäinen ajoyhteys Pullerinkujalta uuden koulurakennuksen piha-alueelle. Korttelissa 90 säilyvän läntisemmän tontin ja uuden ajoyhteyden väliin on tarkoitus osoittaa istutusalue tai puurivi.

Alla olevista linkeistä voit tutustua yhteiskoulu-lukion liikennejärjestelyihin pdf-tiedostoina.

OAS uuden yhteiskoulun ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutoksen laatiminen

Uuden yhteiskoulu ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset