A

Asuminen

Punkalaidun soveltuu erinomaisesti etenkin lapsiperheiden sekä ikäihmisten asuinkunnaksi sijaintinsa, hyvien peruspalveluidensa, puhtaan luontonsa ja turvallisen asuinympäristönsä ansioista. Punkalaidun on yhteisöllinen kasvuympäristö, ja kunta tavoittelee asemaa arvostettuna kasvamisen kuntana. Tiivis kuntakeskusta tarjoaa palvelut pienellä maantieteellisellä alueella, mikä osaltaan vähentää asumisen ja asioimisen kustannuksia. Kuntakeskusta on parhaillaan rakenteellisen muutoksen kohteena, ja keskustan kehittäminen on yksi kunnan elinkeinoelämän painopisteistä.

Kunnassa laajalle levinneet kuituverkot mahdollistavat tavallista paremmat tietoliikenneyhteydet myös haja-asutusalueella.

Tarkemmat tiedot tonteista ja kaavat löydät kohdasta Tontit

Saunaojan asuntoalue tarjoaa upeita ja maastoltaan vaihtelevia tontteja rakentajille aivan keskustan kupeessa. Kunnassa voidaan hyvällä syyllä olla ylpeitä nykyisestä idylliseen maisemaan luodusta tonttitarjonnasta.

Kysy lisää tonttitarjonnasta kunnanjohtajalta puhelin 040 621 2472. Tarkempia teknisiä tietoja antaa tekninen johtaja 040 645 2141.

Punkalaitumen kylät

Kunnassa on aktiivista kylätoimintaa ja Punkalaitumen kyläyhdistykset ovat organisoituneet mm. säännöllisten Pirkan kylät -hankkeen tapaamisten muodossa. kunta on edustettuna kyläyhdistysten tapamisissa, joissa käydään aktiivista keskustelua mm. kunnassa meneillään olevista hankkeista ja tulevista tapahtumista. Aktiivinen kylätoiminta on omiaan korostamaan kunnan yhteisöllisyyttä.

Punkalaitumen kyläyhdistysten yhteystiedot löydät täältä:
Yhdistykset

Saunaoja