A

Toiminta-avustukset 2022

Kunnan yhdistyksille suunnattujen toiminta-avustusten haku on auki 15.3.2022 saakka.

Avustusten jaossa etusijalla on

  • uudenlainen kuntalaisia aktivoiva toiminta, jota voidaan toteuttaa koronavirusrajoitukset huomioiden
  • järjestöjen yhteistyönä suunnittelema ja toteuttama toiminta
  • kuntalaisia osallistava ja säännöllisesti järjestettävä toiminta
  • kuntalaiset tavoittava ja tavaksi juurtuva toiminta
  • käytännössä toteuttamiskelpoiset ja realistisesti budjetoidut suunnitelmat

Avustuksia myönnetään liikunnan ja kulttuurin keinoin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin, lisäksi avustuksia myönnetään nuorille suunnattuun toimintaan. Avustuksia ei myönnetä järjestöjen perustehtävän hoitamiseen.

Avustushakemukset voidaan tehdä oheisella sähköisellä lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käytön tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä kustannuslaskelma ja verokanta. Hakemuksen liitteenä toimitetaan yhdistyksen tämän vuoden toimintasuunnitelma. Avustuksen saanut yhteisö toimittaa tilikauden lopuksi tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin avustuksen käytöstä. Punkalaitumen kunnalla on halutessaan oikeus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Tarvittaessa avustuksen saanut yhdistys on velvollinen tilastoimaan esim. osallistujamääriä. Lautakunta päättää tarvittaessa avustuksen takaisinperinnästä, jos avustusta ei ole käytetty hakuehtojen mukaisesti. Avustuksien myöntämisestä päätöksen tekee hyvinvointijohtaja.

Hakukelpoinen on rekisteröity yhdistys tai yhteisö, joka sekä käyttää avustuksen Punkalaitumen alueella että Punkalaitumen alueen väestön hyväksi.

Lisätiedot: Hyvinvointijohtaja Tiina Mäkiranta, tiina.makiranta(at)punkalaidun.fi.
Puhelimitse tavoitettavissa ma, ke ja to klo 9-15, 040 138 2312.

Sähköinen avustushakemus tästä linkistä