A

Toiminta-avustukset 2023

Kohdeavustukset järjestöille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen 2023

Kunnan yhdistyksille suunnattujen kohdeavustusten haku on auki 17.3.2023 saakka.

Avustusten jaon periaatteet;

-avustukset myönnetään liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin keinoin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin.

- hakukelpoinen yhdistys tai yhteisö on rekisteröity. Avustukseen liittyvä toimintaa järjestetään väestön hyväksi Punkalaitumen alueella.

- hyvinvoinnin edistämistä toivotaan tehtävän kuntalaisia aktivoivavalla toiminnalla, mikä on osallistavaa, yhteistyössä järjestettyä sekä säännöllistä.

- yhdistysten suunnitelmat pitää olla toteuttamiskelpoisia.

- avustuksia ei myönnetä ensisijaisesti järjestöjen perustehtävän hoitamiseen

 -avustushakemukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käytön tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä kustannuslaskelma ja verokanta. Hakemuksen liitteenä toimitetaan yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

-avustuksen saanut yhteisö toimittaa tilikauden lopuksi tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin avustuksen käytöstä, sisältäen mm. osallistujamäärät. Punkalaitumen kunnalla on halutessaan oikeus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Jaettava summa on 4.500 €.

Lisätiedot: Hyvinvointisuunnittelija Päivi Paija, paivi.paija(at)punkalaidun.fi.
Puhelimitse tavoitettavissa ma-pe klo 9-15, 040 6106058.

 

Sähköisen avustushakemuksen linkki on näkyvissä alla haun ajan.