A

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on osa kunnallista varhaiskasvatusta. Toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaisessa ympäristössä, pienessä ryhmässä, turvallista hoitoa eri-ikäisille lapsille. Perhepäivähoito on suunnattu pääsääntöisesti klo 7-17 välissä hoitoaikoja tarvitseville lapsille, vuorohoitoa tarjotaan päiväkodissa. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa 4 alle kouluikäistä ja 1 eskari/ykkösluokkalainen.

Perhepäivähoitoon tulevalle lapselle tehdään heti hoidon alkaessa hoitosopimus. Hänelle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma jonka toteutumista seurataan ja tarvittaessa päivitetään säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Perhepäivähoitajan työtä ohjaavat niin valtakunnallinen, kuin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista toimintaa, jota hoitaja suunnittelee ja toteuttaa huomioiden lasten ikätason ja vanhempien toiveet. Perhepäivähoitajien lähiesimies on varhaiskasvatusjohtaja. Hänen kanssaan tavataan kuukausittain iltapalaverissa, ja tarvittaessa ollaan yhteydessä puhelimitse.

Säännölliseen päivärytmiin kuuluu perushoidon lisäksi paljon ulkoilua, vapaata leikkiä sekä lasten ikätason mukaista ohjattua toimintaa. Ulkoilussa käytetään monipuolisesti hyväksi ympäristöä; hoitajan pihapiiriä, lähimetsiä ja leikkipuistoja. Yhteistyötä tehdään esim. kirjaston kanssa satutuokioiden merkeissä, ja seurakunnan järjestämään Musamuksut -toimintaan on mahdollista osallistua. Yhteisiä tapahtumia on myös päiväkodin kanssa. Varhaiskasvatukselle varattuja liikuntahallivuoroja käytämme syksystä kevääseen. Tällä hetkellä kunnassa on 4 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajien tiimi järjestää vuoden mittaan lapsille mm. yhteisiä ulkoilutapahtumia ja retkiä.

Vanhempien tulee ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta lapselle varaamansa hoitopäivät ja -ajat sunnuntaihin klo 24:00 mennessä ei alkavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:
DaisyFamily Punkalaidun (vaatii tunnistautumisen)

Perhepaivahoito

Perhepäivähoidon varahoito

Perhepäivähoitajat kuuluvat työaikalain piiriin. Heillä noudatetaan keskimäärin 40 viikkotunnin työaikaa. Tähän pyritään pitkällä 4 kk:n työaikajaksolla, jolla työaikaa tasataan työntasausvapaina.  Hoitajien vapaapäivien, vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana lasten varahoito järjestetään päiväkodilla.

Perhepäivähoitajan tasoitusvapaita ei pääsääntöisesti hyvitetä päivähoitomaksuissa, koska varahoito on järjestetty. Mikäli vanhemmat ovat kuitenkin sitoutuneet hoitamaan itse kaiken hoitajien tasoitusvapaiden varahoidon, ja siitä on etukäteen hoitosopimuksessa sovittu, ei maksua näiltä päiviltä peritä. 

Varahoidon periaatteet (pdf)

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:
DaisyFamily Punkalaidun (vaatii tunnistautumisen)