A

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on osa kunnallista varhaiskasvatusta.

Toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaisessa ympäristössä, pienessä ryhmässä, turvallista hoitoa eri-ikäisille lapsille. Perhepäivähoito on suunnattu lähinnä ns. normaaleja hoitoaikoja tarvitseville lapsille.

Perhepäivähoitajat ovat työsuhteessa kuntaan. Perhepäivähoidossa noudatetaan valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia ja työaikalakia. Perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässään 4 kokopäivähoidossa olevaa lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva lapsi.

Kaikille perhepäivähoitoon tuleville lapsille tehdään hoitosopimus hoidon alkaessa ja henkilökohtainen, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. 

Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia kunnassa on tällä hetkellä 4.

Vanhempien tulee ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta lapselle varaamansa hoitopäivät ja -ajat sunnuntaihin klo 24:00 mennessä ei alkavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:
https://punkalaidun.daisyfamily.fi (vaatii tunnistautumisen)


Perhepäivähoidon varahoito

Perhepäivähoitajat kuuluvat työaikalain piiriin. Heillä noudatetaan keskimäärin 40 viikkotunnin työaikaa. Tähän pyritään pitkällä 4 kk:n työaikajaksolla, jolla työaikaa tasataan työntasausvapaina.  Hoitajien vapaapäivien, vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana lasten varahoito järjestetään päiväkodilla.

Koska päiväkotiin tilataan ruoka Pakarin keittiöltä, tulee vanhempien ilmoittaa tuleeko lapsi varahoitoon edellisen viikon puoliväliin mennessä. Äkillisissä tapauksissa, esim. perhepäivähoitajan sairaustapauksissa, lapsen voi tuoda varahoitoon ennalta ilmoittamatta. Suotavaa olisi kuitenkin esim. soittaa etukäteen tulosta, jotta hoitohenkilökunta osaa varautua tarvittavaan hoitoaikaan ja ruokiin.

Perhepäivähoitajan tasoitusvapaita ei pääsääntöisesti hyvitetä päivähoitomaksuissa, koska varahoito on järjestetty. Mikäli vanhemmat ovat kuitenkin sitoutuneet hoitamaan itse kaiken hoitajien tasoitusvapaiden varahoidon, ja siitä on etukäteen hoitosopimuksessa sovittu, ei maksua näiltä päiviltä peritä. 

Varahoidon periaatteet (pdf)

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:
https://punkalaidun.daisyfamily.fi (vaatii tunnistautumisen)