• Vesihuolto

A

Vesilaitostoiminta Punkalaitumella on alkanut 1960-luvulla. Tuolloin laitos toimitti ainoastaan puhdasta vettä ja jäteveden viemäröinti ja käsittely aloitettiin vasta 1970–luvulla. Nykyisin vesihuoltolaitos vastaa Punkalaitumen alueen puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta, sekä kunnan omasta jätevesiviemäröinnistä. Vuodesta 2014 alkaen jätevedet on johdettu siirtoviemärillä käsiteltäviksi Huittisten Puhdistamo Oy:lle.

Vesi- ja jätevesimäärät

Punkalaitumen kunnan vesilaitoksella on kaksi vedenottamoa, Kanteenmaa ja Kenni. Lisäksi vettä ostetaan Humppilan Vesihuolto Oy:ltä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä Punkalaitumella oli vuoden 2019 lopussa 653 kappaletta ja vesijohtoverkostoon pumpattiin vettä yhteensä 182 468 m³ (nousua edelliseen vuoteen noin 4 %).

Kunnan viemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä oli vuoden 2019 lopussa 405 kappaletta ja jätevettä pumpattiin Huittisten puhdistamolle 137 662 m3. Määrässä oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia.

Vuonna 2019 vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli 349 563,76 euroa ja tilikauden alijäämä 260 912,01 euroa.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot