A

Varhaiskasvatuspalvelut

Punkalaitumen kunta tarjoaa päivähoitoa kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kun lapsi siirtyy perusopetukseen.

Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Punkalaitumen kunnassa lasten päivähoidon yleisenä päämääränä on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja edistää hänen yksilöllisiä oppimismahdollisuuksiaan sekä persoonallisuuden kehitystään ohjatussa, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Yhteistyö lasten vanhempien ja päivähoidon välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta. Tavoitteena on nostaa lapsi päähenkilöksi ja antaa hänen valmiuksilleen ja näkemyksilleen tilaa.

Kunnallista päivähoitoa tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatusjohtaja
Pirkko-Liisa Henttinen
Vesilahdentie 3, 31900 PUNKALAIDUN
puh. 050 566 6351
pirkko-liisa.henttinen[at]punkalaidun.fi

Päivähoito1