A

Varhaiskasvatuspalvelut

Punkalaitumen kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kun lapsi siirtyy perusopetukseen.

Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus: Punkalaitumen kunnassa lasten varhaiskasvatuksen yleisenä päämääränä on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja edistää hänen yksilöllisiä oppimismahdollisuuksiaan sekä persoonallisuuden kehitystään ohjatussa, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Yhteistyö lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta. Tavoitteena on nostaa lapsi päähenkilöksi ja antaa hänen valmiuksilleen ja näkemyksilleen tilaa.

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatusjohtaja
Johanna Viitasaari
Riissuontie 23, 31900 PUNKALAIDUN
puh. 040 681 0211
johanna.viitasaari@punkalaidun.fi

Päivähoito1