A

Varhaiskasvatuspalvelut

Punkalaitumen kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kun lapsi siirtyy perusopetukseen.

Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus: Punkalaitumen kunnassa lasten varhaiskasvatuksen yleisenä päämääränä on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja edistää hänen yksilöllisiä oppimismahdollisuuksiaan sekä persoonallisuuden kehitystään ohjatussa, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Yhteistyö lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta. Tavoitteena on nostaa lapsi päähenkilöksi ja antaa hänen valmiuksilleen ja näkemyksilleen tilaa.

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja varahoitoryhmässä.

Varhaiskasvatusjohtaja
Pirkko-Liisa Henttinen
Vesilahdentie 3, 31900 PUNKALAIDUN
puh. 050 566 6351
pirkko-liisa.henttinen[at]punkalaidun.fi

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Tiedote huoltajille varhaiskasvatuksen sähköisten palvelujen laajenemisesta

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen otettiin käyttöön 1.10.2017 alkaen Punkalaitumen kunnan kotisivujen easiointiportaalin kautta.

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lapsen hoitopäivät ja päivittäiset hoitoajat. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 16.00 mennessä. Tämän jälkeen viikon hoitoajat lukittuvat, eikä niihin voi enää ohjelmassa tehdä muutoksia.
Jos hoitoilmoitukseen tulee äkillinen muutos, esim. lapsen sairastuminen ja viikko on jo lukittu, huoltajien pitää ottaa yhteyttä suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.
Jos hoitoaika ei muutu, se voidaan ilmoittaa esim. kuukauden ajaksi kerrallaan käyttämällä kopiointitoimintoa. Etukäteen voi siis ilmoittaa niin monta viikkoa, kun on tiedossa.
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitosopimuksen ja määritellyn varhaiskasvatusmaksun perusteella.
Hoitoaikojen sähköisellä ilmoittamisella on vaikutusta toiminnan suunnitteluun.
eAsiointiin liittyvissä kysymyksissä saatte opastusta hoitopaikkanne henkilöstöltä.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/punkalaidun-vaka

Päivähoito1