A

13 - 17-vuotiaat

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Perusopetus

Punkalaitumen yhteiskoulu

Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Opiskelijan etuudet Kela

Opiskeluhuolto

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, kuten mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen, seksitautien torjunta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun torjunta.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnassa asiakas saa tietoa paikkakunnan liikuntapalveluista, liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin ja ohjeistusta liikunnan aloittamisesta. 

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Nuorisotyö

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on omaa paikkaansa ja suuntaansa etsiville 16−29-vuotiaille nuorille tarkoitettu vapaaehtoinen ja maksuton ohjauspalvelu.

Nuoren kasvu ja kehitys eri ikävuosina

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löydät tietoa nuoren tarpeista ja kasvuun kuuluvista kehitysvaiheista eri ikävuosina.

Mll lasten kasvu ja kehitys

Erityistason palvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. 

Vammaisten palvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vamman tai sairauden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Kohtaamispaikat

Nuorisotilat

MLL:n Punkalaitumen paikallisosaston toimintaa

Punkalaitumen seurakunta - Nuoret

THL, tietoa lapsille, nuorille ja perheille.

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa vanhemmuuden tueksi.

Martat mukana arjessa

Sekasin chat nuorille (12-29-vuotiaille)