A

Koulut

Keskuskoulu
ville.ahvenus[at]punkalaidun.fi
0400-583 031

Pohjoisseutu ja Vapari
elina.tervajarvi[at]punkalaidun.fi
040-6609911

Yhteiskoulu ja lukio
arto.asa[at]punkalaidun.fi
0400-504781

Koulujen keittiöt ja ruokasalit
tiina.niemela[at]punkalaidun.fi
050-38311605

YLEISET PERIAATTEET

 Koulun tilojen käyttöhakemus 
(Keskuskoulu, Pohjoisseudunkoulu, Vapari, Yhteiskoulu ja lukio)

- Tilat on mahdollista vuokrata ajalle, jolloin ne eivät ole kunnan omassa käytössä, kuitenkin 07.00-21.00 välisenä aikana.
- Maanantaista perjantaihin veloituksetta punkalaitumelaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja valtion viranomaisten järjestämille tilaisuuksille.
Kunnan omasta toiminnasta ei peritä maksua.
- Tilat tulee käytön jälkeen jättää käytön jälkeen vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa. Epäsiisteiksi jätetyistä tiloista voidaan periä siivousmaksu 100€ + alv. 24%
- Vuokraajan tulee nimetä vastuu henkilö, joka vastaa tilojen siisteydestä ja vahingoittumattomuudesta. Jos tiloille tapahtuu vahinkoa, on vuokraaja vastuussa korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
- Vuokraamisesta ei saa aiheutua haittaa rakennuksen muulle käytölle.
- Tilan omia järjestyssääntöjä noudatettava.
- Vuokraamisesta vastuussa olevalla henkilöllä on harkintaoikeus sellaisissa tapauksissa, joissa ohjeista ei voida päätellä, miten tulee toimia, esimerkiksi vuokrauksen maksuttomuutta ja maksullisuutta arvioitaessa.

KOULUJEN VARAUSEHTOJA:
Koululuokat:
- Oppilaiden työpöytien laatikot ovat yksityisaluetta, niihin ei pidä mennä kurkistelemaan.
- Vuokratun tilan kalusteet tulee jättää kauniisti paikoilleen.
- Esillä oleviin oppilastöihin ei pidä koskea.
Tekninen työ:
- Teknisen työn tiloja vuokrattaessa toimintaa täytyy ohjata ammattitaitoinen henkilö ja työkoneita ei saa käyttää.
Keittiö ja ruokasali:
- Keittiötä vuokrattaessa paikalla on oltava vähintään yksi kunnan työntekijä, palkkakustannukset sisältyvät vuokraan.
- Astioita ei vuokrata.
Keskuskoulun juhlasali:
- Tekniikkaa käyttävät vain aikuiset.
- Näyttämön taakse tai sivuhuoneisiin ei pidä päästää lapsia keskenään ilman valvontaa.
- Salin pimennysverhoja on käsiteltävä varoen eikä niitä saa nostaa ihan ylös asti, vaan verhoa on jätettävä näkyviin vähintään yhden metrin verran, muuten ne voivat jumittua.
- Verhot on laskettava alas varoen säätönauhasta kiinni pitäen.

 VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
 koululuokka

MAKSUTON VUOKRAUS
- arkisin kouluajan ulkopuolella 16.00–21.00, yleishyödyllinen toiminta

MAKSULLINEN VUOKRAUS
- yksityishenkilöt, yritykset yms.
arkisin 10€/h + alv
- viikonloppuisin 50€/h + alv
- Yli kaksi tuntia kestävistä tilaisuuksista lisätunneilta peritään 10 euroa/tunti + alv.

 VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
 ATK -luokka

MAKSUTON VUOKRAUS

- Tiloja ei vuokrata maksutta.

MAKSULLINEN VUOKRAUS

- 30 €/h + alv
- Yli kaksi tuntia kestävistä

  tilaisuuksista lisätunneilta

  peritään 10 euroa/tunti + alv.

 VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
 teknisen työn luokka

MAKSUTON VUOKRAUS

- Tiloja ei vuokrata maksutta.

MAKSULLINEN VUOKRAUS

- 30 €/h + alv
- Yli kaksi tuntia kestävistä

  tilaisuuksista lisätunneilta

  peritään 10 euroa/tunti + alv.

 VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
 Keskuskoulun juhlasali

MAKSUTON VUOKRAUS
- arkisin kouluajan ulkopuolella 16.00–21.00, yleishyödyllinen toiminta

MAKSULLINEN VUOKRAUS

- 50 €/h + alv
- Yli kaksi tuntia kestävistä

  tilaisuuksista lisätunneilta

  peritään 10 euroa/tunti + alv.

 VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
 koulun keittiö ja ruokasali

- Tiloja ei vuokrata maksutta.

Kunnanhallitus vahvistaa hallintotoimen alaisuudessa olevien ruoka- ja puhtaana-pitopalveluiden tilojen vuokrat