A

Kunnanhallitus 1.6.2023-31.5.2025

Kokoukset
Pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 16:30.

Ajalla 1.1. - 30.6.2024 kokouspäivät ovat 8.1., 29.1., 19.2., 11.3., 25.3., 22.4., 14.5., 3.6. ja 17.6.2024.

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat


Esittelijä
Kunnanjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä
Hallinto- ja talousjohtaja


Nuorisovaltuuston edustaja
Levomäki Ilkka
-----------
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Karunen Kaisa


Puheenjohtaja
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  044 066 0033
maanviljelijä, KTM
Urjalantie 290
31900 PUNKALAIDUN

-----------
varajäsen
Männistö Soili

varapuheenjohtaja
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
----------
varajäsen
Nousiainen Jani
Peltomäki Antti
KOK
Puhelin:  0400 780 850
yrittäjä
Urjalantie 870
31850 KOSKIOINEN

-----------
varajäsen
Yli-Parri Juha

Pulakka Merja
SDP
Puhelin:  040 416 2248
perhepäivähoitaja
Vikintie 4 D 14
31900 PUNKALAIDUN

-----------
varajäsen
Routsi Terttu

Salioja Sanna
KESK (sit.)
Puhelin:  050 338 1613
luokanopettaja

-----------
varajäsen
Kouvo Markus

Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Saarinen Henrietta
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
----------
varajäsen
Korhonen Petri