A

Kuntaorganisaatio

Konsernirakenne

Konsernirakenne

Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio

Toimialat ja osastot

Toimialat ja osastot

Osastojen esimiehet

Kunnanjohtaja

Elinkeinotoiminta ja kehittämistoiminta

Kaavoitus

Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Maaseututoimi

 

Hallinto- ja talousjohtaja

Vaalit

Tarkastustoiminta

Yleishallinto

Tietohallinto

Maa- ja metsäalueet

 

Palvelupäällikkö

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

 

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen hallinto

Perusopetus

Muut koulutuspalvelut

 

Päivähoidon johtaja

Päivähoito

 

Yhteiskoulun ja lukion rehtori

Lukio-opetus

 

Kirjastotoimenjohtaja

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

 

Vapaa-aikatoimensihteeri

Liikuntatoimi

Nuorisotoimi

Työllistäminen

 

Tekninen johtaja

Tekniset toimistopalvelut

Pelastustoimi

 

Kunnanrakennusmestari

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimitilapalvelut Asunto- ja vuokraustoimi

Vesihuoltolaitos

 

Rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta ja maa-aineslain ja yksityistielain mukaiset asiat