A

Jätehuoltopalvelut

Jätehuollon järjestäminen

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa.
Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan.

Jätehuollon järjestämisestä vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Jätehuoltomääräykset 1.4.2017 alkaen
Jätemaksutaksa 1.1.2018

Punkalaitumen jäteasema
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Puh. 040 673 1971
Avoinna: tiistaisin ja torstaisin 12 - 18
Asemalla otetaan vastaan pienerät kotitalouksien ja yrityksien jätteitä, ei kuitenkaan biojätettä. Käteismaksu.

Jätemaksun kohtuullistaminen ja kimppa-astia

Jätehuoltoviranomainen voi Jätelain (646/2011) 81§ mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttumien) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Jätemaksun kohtuullistamislomake

Jätemaksun kohtuullistamisesta tai kimppa-astian käytöstä lähetetään kohtuullistamishakemus osoitteeseen:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101 Forssa
puhelin: (03) 41 411
Jätelautakunta

Tyhjennysvälin pidentäminen

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutus alueella 4 viikkoa.
Mikäli syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta taajamassa 4 viikkoon ja haja-asutus alueella 8 viikkoon.
Tyhjennysvälin pidennyksen myöntäjä määritellään jätehuoltomääräyksissä.