A

Kuntastrategia

PUNKALAITUMELTA LÖYDÄT KODIN LUONNON KESKELTÄ!

Visiomme vahvasta, itsenäisestä ja elinvoimaisesta kunnasta.

Vuonna 2025 Punkalaidun on tunnettu ja haluttu kunta asua-meillä on turvallista elää sekä helppo rakentaa ja harjoittaa yritystoimintaa.
Meiltä löytävät kodin niin työssäkäyvät, lapsiperheet kuin eläkeiässäkin olevat–Punkalaitumella on aina hyvä asua!

Meillä on tarjolla alueellisestikin tunnetut korkealaatuiset peruspalvelut puhtaan luonnon keskellä. Myös kunnan päätöksenteko on joustavaa ja mutkatonta.

Punkalaidun tunnetaan lähimaakunnissa turvallisena ja yhteisöllisenä kuntana, jossa on hyvä elää, perustaa perhe ja harjoittaa yritystoimintaa.

Kunnan talouden tasapainoisuus mahdollistaa kunnan itsenäisyyden ja oman päätösvallan kuntalaisten palveluiden järjestämisessä. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti ja yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Houkuttelemme alueelle aktiivisesti uusia pienyrityksiä ja yrittäjiä, joille sijainti neljän maakunnan keskellä on eduksi.
Tarjoamme yrityksille teollisuustontteja Pori-Helsinki-tien varrelta ja järjestämme tarvittavia tukipalveluita.
Punkalaidun tarjoaa myös viihtyisän ja turvallisen sijainnin yrityksille ja työntekijöille, jotka tekevät paikasta riippumatonta työtä.
Vastaamme nopeasti ja joustavasti yritysten tarpeisiin hallinnossa ja päätöksenteossa.

Peruspalveluidemme tehtävä on tukea kuntalaisten hyvinvointia myös maakuntauudistuksen jälkeen.
Varmistammekin, että lapsemme saavat kasvaa turvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä, minkä vuoksi rakennamme uudet tilat varhaiskasvatukselle, yläkoululle ja lukiolle. Olemme aktiivisesti mukana alueellisessa kehitystyössä ja pyrimme turvaamaan terveyspalveluiden säilymisen lähipalveluina myös maakuntauudistuksen jälkeen.


Kuntastrategia 2018 - 2025

Elinvoimaohjelma lyhyt versio

Elinvoimaohjelma pitkä versio

Hyvinvointisuunnitelmat

Hyvinvointikertomus 2018-2021

Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019

Hyvinvointikertomus raportti 2020

Suunnitelma ikääntynen väestön tukemiseksi

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Muut suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma (ohjautuu Peda.net-sivustolle)

Kotouttamisohjelma

Maankäytön rakennesuunnitelma

Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma/Punkalaidun

Markkinointisuunnitelma