A

Nuorisotila Nurkkaputka

Alta löydät vuokratavan nuorisotilan hinnat ja vastuuhenkilöt. Luethan perusteellisesti yleiset periaatteet, jotka koskevat vuokrattavia tiloja. Vuokraajan on sitouduttava noudattamaan niitä ja nurkkaputkan järjestyssääntöjä ja siivousohjeita. Alta löytyy myös linkki tilojen käyttöhakemukseen, joka tulee palauttaa täytettynä vuokrattavan tilan vastuuhenkilölle.

Nuorisotilan käyttöhakemus

VUOKRATTAVAN TILAN NIMI JA VASTUU HENKILÖ

NUORISOTILA NURKKAPUTKA

Tiina Mäkiranta
tiina.makiranta[at]punkalaidun.fi
puh. 040 138 2312

YLEISET PERIAATTEET

- Tilat on mahdollista vuokrata ajalle, jolloin ne eivät ole kunnan omassa käytössä, kuitenkin 07.00-21.00 välisenä aikana.
- Maanantaista perjantaihin veloituksetta punkalaitumelaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja valtion viranomaisten järjestämille tilaisuuksille.
Kunnan omasta toiminnasta ei peritä maksua.
- Tilat tulee käytön jälkeen jättää käytön jälkeen vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa. Epäsiisteiksi jätetyistä tiloista voidaan periä siivousmaksu 100€ + alv. 24%
- Vuokraajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen siisteydestä ja vahingoittumattomuudesta. Jos tiloille tapahtuu vahinkoa, on vuokraaja vastuussa korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
- Vuokraamisesta ei saa aiheutua haittaa rakennuksen muulle käytölle.
- Tilan omia järjestyssääntöjä noudatettava.
- Vuokraamisesta vastuussa olevalla henkilöllä on harkintaoikeus sellaisissa tapauksissa, joissa ohjeista ei voida päätellä, miten tulee toimia, esimerkiksi vuokrauksen maksuttomuutta ja maksullisuutta arvioitaessa.

VUOKRATTAVA TILA

NUORISOTILA NURKKAPUTKA

MAKSUTON VUOKRAUS

- Nurkkaputka nuorille
- MLL:n perhekahvila
- Ikänurkka vanhuksille.

MAKSULLINEN VUOKRAUS

- Ei maksullista vuokrausta