A

Sosiaalipalvelut

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) vastuulle.

Koulupsykologin ja koulukuraattorin löydät yhteystiedoista.


Sosiaalipäivystys

Lastensuojelupäivystys: 040 568 5520
Ma, ti, to ja pe klo 9-15, ke klo 10-15

Muina aikoina soita;
Sosiaali- ja kriisipäivystys 050 062 5990

Työikäiset, ikäihmiset ja vammaispalvelun asiakkaat:
Sosiaali- ja kriisipäivystys 050 062 5990

Nuorille suunnattu yhteydenottopyyntölomake, kun oma tilanne mietityttää tai kaipaat apua.
NuorisoHelppi -lomake

Sosiaalipalvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue www.pirha.fi.


Lähitori

Lähitorilta saat maksutonta neuvontaa ja ohjausta kaikenlaisissa arkeasi askarruttavissa kysymyksissä - ikään katsomatta! Voit myös osallistua sinua kiinnostaviin ryhmiin tai tapahtumiin ja ideoida uutta mielekästä tekemistä työntekijöiden kanssa. Lisätietoa saat tarvittaessa asiakasohjaajalta, p. 050 550 1164, sekä verkosta: www.pirha.fi/lahitorit

Punkalaitumen lähitori (Pirha.fi)

SPR:n Kulmakamari
Pihlajatie 1, 31900 Punkalaidun

Palveluohjaajan tapaamisajat löydät tapahtumakalenterista.


Sosiaaliasiavastaava 

Sosiaaliasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi asiakkaana. Sosiaaliasiavastaavatoiminta perustuu lakiin. Jos asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön sosiaalipalveluiden tai varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä sosiaaliasiavastaavan kanssa. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on neuvoa-antava – asiavastaava ei voi muuttaa päätöksiä, eikä toimi oikeusavustajana. Palvelu on maksuton.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavina toimivat Sanna Juurakko ja Taija Mehtonen (vastuuhenkilö).

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on:

  1. neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  2. neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistutuksen tekemisessä.
  3. neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.
  4. tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  5. koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä.
  6. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiavastaavaan saa yhteyden: 

  1. Puhelimitse (ma-to klo 9–11): 040 504 5249
  2. Tietoturvallisella viestin välityksellä: suomi.fi palvelun kautta
  3. Yleinen neuvonta sähköpostilla: sosiaaliasiavastaava@pirha.fi
  4. Kirjeitse: Hatanpäänkatu 3, 33900 Tampere

 

Asiointipiste

Talous- ja velkaneuvonta

Holhous- ja edunvalvonta (dvv.fi)

Sovittelu