A

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Voit myös käyttä sähköistä Lupapiste asiointipalveluaLupapisteen-uusi-logo-logo-rgb

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Lupapiste palveluun

 

Lupahakemukset ja RH1:
Rakennuslupahakemus, Toimenoidelupahakemus, Toimenpideilmoitus, Purkamislupa, Maisematyölupa

Pääsuunnittelijan nimeäminen

Rakennushankeilmoitus RH1-lomake (täytetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi)
Ohje RH1-lomakkeen täyttöön

Rakennuksen poistuma:
Rakennuksen poistuma -ilmoitus RK9
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Työnjohtaja-hakemukset:
Työnjohtajan hakemus (Vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtaja)

Naapurinkuuleminen:
Selvitys naapurin kuulemisesta 

Tarkastusasiakirjat:
Rakennustyön tarkastusasiakirja
Kvv-työn tarkastusasiakirja
Iv-työn tarkastusasiakirja

Poikkeamislupa tai suunnittelutarvehakemus:
Poikkeamislupa tai suunnittelutarvehakemus

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen:
Luvan voimassaoloajan jatkaminen -hakemus

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella:
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaseloste
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: www.kvvy.fi

Rakentajan linkit
Rakentamisilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen 
Rakentajan ABC
Rakennuksen energia ja ekotehokkuus
Rakentaminen / kiinteistön ylläpito ja korjaaminen
http://www.korjaustieto.fi/
Remonttioppaat

Kotitalous työnantajana
http://www.etera.fi/kotitalous
Opas 2017: kotitalous_tyonantajana.pdf