A

RAKENNUSVALVONTA

Lupapiste, rakennusvalvonnan sähköinen asiointiLupapisteen-uusi-logo-logo-rgb

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Lupapiste palveluun 

__________________________________

Noudatamme toiminta-alueellamme rakennusvalvontojen välillä yhteisesti sovittuja tulkintoja suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista. Hankkeen vaativuusluokan edellyttämä pätevyys arvioidaan oheisten tulkintakorttien mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että pääsuunnittelijan vaativuusluokka määräytyy hankkeen vaativimman erityissuunnitelman mukaisesti.

 

Lisätietoihin pääset tästä linkistä

 

___________________________________

 

Uudistuneet rakentamisen säännökset

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ovat uudistumassa. Osa säännöksistä astui voimaan joulukuun alussa, ja loput tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Suurin osa ensi vuoden alussa voimaan astuvista säännöksistä on jo annettu. Ympäristöministeriön tiedotteissa kerrotan lyhyesti näiden asetusten keskeisimmistä sisällöistä.

Lisäksi ympäristöministeriö tulee vielä ennen vuodenvaihdetta antamaan asetukset rakennusten käyttö­turvallisuudesta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, asuin-, majoitus- ja toimitiloista sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien asetusten siirtymäsäännöksen mukaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan rakennusluvan vireillepanopäivänä voimassaolevia asetuksia.

Linkki tiedotteisiin: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2017/tiedotelista?n=32527&d=0

 ___________________________________

Rakennustarkastaja tavattavissa ajanvarauksella pääsääntöisesti torstaisin. 

Rakennustarkastaja: tällä hetkellä ei nimettyä rakennustarkastajaa. 

 

Palvelusihteeri
puh. 040 138 2322
etunimi.sukunimi@punkalaidun.fi
 

Neuvonta rakentamisen lupa-asioissa:

  • Rakennuslupien, toimenpidelupien ja –ilmoitusten lupakäsittely
  • Rakentamisen valvonta
  • Katselmukset ja aloituskokoukset
  • Osoitenumerointiasiat

Katselmuksien tilaaminen:
Vastaavan työnjohtajan/rakennuttajan tulee tilata katsemukset rakennustarkastajalta hyvissä ajoin. Lupapäätös ja leimatut piirustukset on oltava käytettävissä katselmuksella.
Tarkastusinsinööri Tero Honkamäki
puh. 040 681 7595
 
etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Sijaintikatselmus:
Rakennusluvassa edellytetyt sijainnin merkitsemiset ja sijaintikatselmukset tilattava Sastamalan kaupungin mittausosastolta:
Maanmittausinsinööri Ilkka Harjunen puh. 050 376 4936.


***************************************

Rakentaminen alkamassa, mistä aloitan? 

Hakemusasiakirjat
Punkalaitumen kunnan rakennusjärjestys
VN:n asetus suunnitelmien sisällöstä
VN:n asetus pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä
YM:n ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta
Rakennusvalvonnan taksat 27.8.2015 alkaen