A

Rakennusvalvonta

Uudistuneet rakentamisen säännökset

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ovat uudistumassa. Osa säännöksistä astui voimaan joulukuun alussa, ja loput tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Suurin osa ensi vuoden alussa voimaan astuvista säännöksistä on jo annettu. Ympäristöministeriön tiedotteissa kerrotan lyhyesti näiden asetusten keskeisimmistä sisällöistä.

Lisäksi ympäristöministeriö tulee vielä ennen vuodenvaihdetta antamaan asetukset rakennusten käyttö­turvallisuudesta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, asuin-, majoitus- ja toimitiloista sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien asetusten siirtymäsäännöksen mukaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan rakennusluvan vireillepanopäivänä voimassaolevia asetuksia.

Linkki tiedotteisiin: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2017/tiedotelista?n=32527&d=0

 *****************************************************

Rakennustarkastaja ei ole tavattavissa Punkalaitumella toistaiseksi. Välttämättömät katselmukset voi varata tarkastusinsinööri Tero Honkamäeltä, puh. 040 681 7595, tero.honkamaki@sastamala.fi.

Palvelusihteeri Satu Karinen
puh. 040 138 2322
etunimi.sukunimi@punkalaidun.fi
 

Neuvonta rakentamisen lupa-asioissa:

  • Rakennuslupien, toimenpidelupien ja –ilmoitusten lupakäsittely
  • Rakentamisen valvonta
  • Katselmukset ja aloituskokoukset
  • Osoitenumerointiasiat

Katselmuksien tilaaminen:
Vastaavan työnjohtajan/rakennuttajan tulee tilata katsemukset rakennustarkastajalta hyvissä ajoin. Lupapäätös ja leimatut piirustukset on oltava käytettävissä katselmuksella.

Sijaintikatselmus:
Rakennusluvassa edellytetyt sijainnin merkitsemiset ja sijaintikatselmukset tilattava Sastamalan kaupungin mittausosastolta:
Maanmittausinsinööri Ilkka Harjunen puh. 050 376 4936.


***************************************

Rakentaminen alkamassa, mistä aloitan? 

Hakemusasiakirjat
Punkalaitumen kunnan rakennusjärjestys
VN:n asetus suunnitelmien sisällöstä
VN:n asetus pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä
YM:n ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta
Rakennusvalvonnan taksat 27.8.2015 alkaen