Valtuustoryhmät

Keskustan valtuustoryhmä                            
Outi Uusi-Kouvo pj
Timo Karunen
Martti Lehtelä
Linda Lähdeniemi
Sanna Salioja
Riikka Suominen
Martti Törmä

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sirkka Madekivi pj
Harri Lumme
Antti Peltomäki
Marju Pihlajamaa
Ari Prihti
Juha Yli-Parri

Sininen valtuustoryhmä
Martti Mölsä pj
Ville Seppä                                                     

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Terttu Routsi pj
Merja Pulakka
Marja Wakkala

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sami Uutto pj
Sari Laakso

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Mauri Multanen pj