A

Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksia

KulttuurisuhteeniArjen kulttuuri

Arjen kulttuurilla tarkoitetaan arkisia asioita, joita teemme lähes päivittäin: kuuntelemme radiota ja musiikkia, luemme sanomalehtiä ja kirjoja, katselemme taideteoksia kotona, koulussa tai työpaikalla tai vaikkapa otamme luontokuvia kännykällä.

Taide- ja kulttuuriharrastukset

Joillakin meistä on taide- ja kulttuuriharrastuksia, joissa voi oppia uusia taitoja ja ilmaista itseään. Harrastaminen voi olla sekä tavoitteellista että omaksi iloksi tapahtuvaa.
 

Taiteen ja kulttuurin kokeminen yksin ja yhdessä

Taidetta ja kulttuuria voi kokea museoissa, gallerioissa, konserteissa, tapahtumissa, teatterissa, virtuaalisesti internetin kautta tai vaikkapa festivaaleilla. Taide-esitys voidaan myös tuoda sinne, missä ihmiset ovat, esimerkiksi päiväkotiin, kouluun tai hoitolaitokseen.
 

Taide osana ympäristöjä

Taiteeseen voi törmätä myös monenlaisissa ympäristöissä. Julkiset taideteokset ovat osa viihtyisää ympäristöä.
 

Kulttuurihyvinvointipalvelut

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joiden tavoitteena on edistää hyvinvointia ja terveyttä. Niitä kehitetään ja toteutetaan sosiaali-, terveys-, kasvatus sekä taide- ja kulttuurialan moniammatillisena yhteistyönä. Ne tavoittavat erityisesti yleisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle jääviä ihmisiä.