A

Kunnanvaltuusto 1.6.2023-31.5.2025

Voimasuhteet: Keskusta 7, Kokoomus 6, SDP 4, Perussuomalaiset 4

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat


Pöytäkirjanpitäjä
Hallinto- ja talousjohtaja


Nuorisovaltuuston edustaja
Levomäki Ilkka
-----------
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Lampinen Valtteri


Puheenjohtaja
Lähdeniemi Linda
KESK
Puhelin:  044 205 0224
opiskelija, toiminnanjohtaja
Rantatie 12 A 2
31900 Punkalaidun
I varapuheenjohtaja
Korhonen Tapio
PS
Puhelin:  0400 915 321
yrittäjä
Kustaankuja 7
31900 PUNKALAIDUN
II varapuheenjohtaja
Madekivi Sirkka
KOK
Puhelin:  050 553 2685
terveydenhoitaja
eläkkeellä
  Ali-Rantala Sami
KESK
  Dahl Ulla
SDP
Puhelin:  040 557 6930

Karunen Timo
KESK
Puhelin:  0400 741 580
yrittäjä
Murronharjuntie 1100
31950 SADONMAA
  Kaunisto Jesse
PS
12.9.2022 alkaen
  Kouvo Markus
KESK
metsätalousinsinööri
Kanteenmaantie 1270
31970 KANTEENMAA
  Lappalainen Sari
SDP
Puhelin:  040 167 2728
sosionomi AMK
  Lintunen Jani
KOK
Puhelin:  044 060 2183
yrittäjä
Kaapinkoskentie 23
31900 PUNKALAIDUN
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  0440 660 033
maanviljelijä, KTM
Urjalantie 290
31900 PUNKALAIDUN
Nousiainen Jani
PS
Peltomäki Antti
KOK
Puhelin:  0400 780 850
yrittäjä
Urjalantie 870
31850 KOSKIOINEN
Prihti Ari
KOK
Puhelin:  0500 741 464
maatalousyrittäjä
Prihtinkulmantie 117
31900 PUNKALAIDUN

Pulakka Merja
SDP
Puhelin:  040 416 2248
perhepäivähoitaja
Vikintie 4 D 14
31900 PUNKALAIDUN
Salioja Sanna
KESK (sit.)
Puhelin:  050 338 1613
luokanopettaja
Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN
Törmä Martti
KESK
Puhelin:  0400 919 537
maanviljelijä/myyjä
Lykkiöntie 41
31860 TURSA
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
Yli-Parri Juha
KOK
Puhelin:  0500 535 202
agrologi, maanviljelijä
Lauttakyläntie 560
31900 PUNKALAIDUN