A

Elinvoimaneuvosto 30.1.2023 - 31.5.2025

Elinvoimaneuvoston tavoite ja tehtävät

• Edistää yhteistyötä yrittäjien ja kunnan välillä
• Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja elinkeinoelämään ja elinvoimaan liittyvissä asioissa
• Kuulla kunnan yrittäjiä elinvoimaan ja palvelujen kehittämiseen liittyvissä asioissa
• Kehittää yrittäjien välistä yhteistoimintaa
• Tehdä yhteistyötä muiden elinvoimavaikuttajien kanssa
• Tehdä ehdotuksia kunnan toimintasuunnitelmaan sekä talousarvioon
• Kehittää yrittäjien ja 4H-yrittäjien välistä yhteistoimintaa
• Kehittää ja mahdollistaa yrittäjyyskasvatusta nuorten keskuudessa

 

Kunnan hallintosäännön 12 §:n mukaisesti kunnassa toimii vaikuttamistoimielimenä
elinvoimaneuvosto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toiminta
edellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan vaikuttajatoimielimen asema kuntalaisten
osallistamisessa on olennainen. Neuvosto vaikuttaa kunnan eri toimijoiden
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan omilla toimialoillaan.
Neuvostolla ei ole suoraa päätöksentekovaltaa eikä budjettivaltaa.

 

Ideoita ja ehdotuksia elinvoimaan liittyen elinvoimaneuvostolle voi lähettää elinvoimakehittäjä Henna Ärrälän kautta (henna.arrala@punkalaidun.fi).


Kunnanhallitus vahvisti 30.1.2023 elinvoimaneuvoston jäseniksi seuraavat
henkilöt:

  Punkalaitumen Yrittäjät ry
Pohjala Mari
varajäsen
Uotila Mikko
  Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistys ry
Männistö Kaisa
varajäsen
Saarinen Marjaana
  MTK Punkalaidun ry
Uusi-Kouvo Juho
varajäsen
Ali-Rantala Sami
  Punkalaitumen kunta
Lähdeniemi Linda
varajäsen
Lumme Harri
  Punkalaitumen kunta
Karunen Timo
varajäsen
Peltomäki Antti
  Punkalaitumen kunta
Kunnanjohtaja
  Punkalaitumen kunta
Elinvoimakehittäjä