A

Esiopetus

Punkalaitumen kunnassa esikouluopetusta järjestetään molemmilla alakouluilla, Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla.

Esikoululaiset ovat lukuvuotensa aikana edelleen varhaiskasvatusoikeuden piirissä 31.7. saakka. Tästä syystä huoltajilla on mahdollisuus hakea heille päivähoitopaikkaa kouluilla järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asemesta, kuitenkin vain, jos päivähoitoa tarvitsee muuna aikana kuin ma-pe klo 6.30-17.00. Hakemukset löytyvät varhaiskasvatuksen sivuilta ja lisätietoja antaa vt. varhaiskasvatusjohtaja Johanna Viitasaari.