A

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Haku varhaiskasvatukseen

1.8.2023 alkavaan varhaiskasvatukseen haetaan 2.4. mennessä.

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti ja paikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta.

Aiemmin tehdyt päätökset pysyvät voimassa uuden toimikauden alkaessa 1.8. Tarpeen muuttuessa tulee tehdä uusi hakemus tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikka.

Elo- ja syyskuussa aloittavien lasten sijoituspäätökset tehdään kesäkuussa.

Lisätietoja www.punkalaidun.fi/varhaiskasvatushaku  


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on nuorimman lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa kuukaudessa. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Punkalaitumen kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 1.3.2023 voimaan tulleet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet kokouksessaan 7.3.2023.

 Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.3.2023

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Voimassa olevat varhaiskasvatuksen lapsikohtaiset asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2023 alkaen ja tarvittaessa tehdään uusi maksupäätös, mikäli muutoksella on vaikutusta perittävään asiakasmaksuun. Tarkistus tehdään perheiden aiemmin ilmoittamien ja toimittamien tulotositteiden bruttotulojen/kk perusteella.

Perheiden, jotka aiemmin ovat antaneet suostumuksensa enimmäismaksun perimiseksi ja haluavat bruttotulorajojen muutoksen takia tarkistuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, tulee toimittaa tulotositteet. Viimeisin palkkalaskelma, viimeksi vahvistettu verotuspäätös tai yritystoiminnasta kirjanpitäjän täyttämä yrittäjän tuloselvitys toimitetaan joko sähköisen järjestelmän kautta Daisyssa tai suojattuna sähköpostina Kaija Sepälle. Tositteet pitää toimittaa 28.3.2023 mennessä, jolloin ne vielä huomioidaan maaliskuun laskutusta tehtäessä.

Asiakkailla on aina velvollisuus ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta viivytyksettä muutoksista perheen bruttotuloissa/kk (muutos väh. +-10 %) tai perhekoossa. Maksujen tarkistamisia tehdään tarvittaessa koko toimintavuoden 1.8. - 31.7. ajan.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista antaa

Sanna Kohijoki, vs. varhaiskasvatusjohtaja
040 681 0211
sanna.kohijoki@punkalaidun.fi