A

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa aloitti uusi ryhmäperhepäiväkoti Pulut Vikintiellä 22.1.2018.

Ryhmässä työskentelee aluksi kaksi perhepäivähoitajaa. 

Ryhmäperhepäiväkoti Pulut
Vikintie 4 D 17
31900 Punkalaidun

puh. 040-687 4546
paivakoti.pulut@punkalaidun.fi


Tiedote huoltajille varhaiskasvatuksen sähköisten palvelujen laajenemisesta

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen otettiin käyttöön 1.10.2017 alkaen Punkalaitumen kunnan kotisivujen easiointiportaalin kautta.

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lapsen hoitopäivät ja päivittäiset hoitoajat. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 16.00 mennessä. Tämän jälkeen viikon hoitoajat lukittuvat, eikä niihin voi enää ohjelmassa tehdä muutoksia. Jos hoitoilmoitukseen tulee äkillinen muutos, esim. lapsen sairastuminen ja viikko on jo lukittu, huoltajien pitää ottaa yhteyttä suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Jos hoitoaika ei muutu, se voidaan ilmoittaa esim. kuukauden ajaksi kerrallaan käyttämällä kopiointitoimintoa. Etukäteen voi siis ilmoittaa niin monta viikkoa, kun on tiedossa. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitosopimuksen ja määritellyn varhaiskasvatusmaksun perusteella. Hoitoaikojen sähköisellä ilmoittamisella on vaikutusta toiminnan suunnitteluun. eAsiointiin liittyvissä kysymyksissä saatte opastusta hoitopaikkanne henkilöstöltä.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/punkalaidun-vaka