A

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Punkalaitumen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Punkalaitumella alkaa maksuton varhaiskasvatus elokuusta 2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkailta peritä varhaiskasvatusmaksua elokuusta alkaen.

Kaikilla punkalaitumelaisilla lapsilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen maksuttomasti. Maksuton varhaiskasvatus antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen monipuoliseen toimintaan, ystävystyä ikätovereiden kanssa ja harjoitella yhteistoimintaa lapsiryhmässä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen viihtyisät ja leikkiin houkuttelevat toimintaympäristöt innostavat lasta oppimaan uusia taitoja.


Lisätietoja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta saa kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymästä maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteereistä Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteerit


Haku varhaiskasvatukseen

1.8.2024 alkavaan varhaiskasvatukseen haetaan 7.4. mennessä.

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti ja paikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta.

Aiemmin tehdyt päätökset pysyvät voimassa uuden toimikauden alkaessa 1.8. Tarpeen muuttuessa tulee tehdä uusi hakemus tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikka.

Elo- ja syyskuussa aloittavien lasten sijoituspäätökset tehdään kesäkuussa.

Lisätietoja www.punkalaidun.fi/varhaiskasvatushaku