A

Asuntojen korjausneuvonta ja korjausavustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

KORJAUSAVUSTUKSET

Korjausavustusjärjestelmän muutokset 1.1.2017

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus.

Kunta hoitaa vuoden 2015 ja 2016 haettujen avustuksien maksatukset loppuun.

Vanhustyön keskusliitto suorittaa vanhusten asuinoloihin liittyvää korjausneuvontaa.
Lisätietoja: www.vtkl.fi
Yhteystiedot: http://www.vtkl.fi/fin/yhteystiedot/henkilosto/toimiala/korjausneuvojat/


Voit tutustua avutustuksiin ja tehdä hakemuksen alla olevan linkin kautta:

ARA:n myöntämät korjausavustukset