• Kuulumisia kunnasta

A

Tällä sivulla julkaisemme eri kirjoittajien tekstejä Punkalaitumesta ja punkalaitumelaisuudesta, välillä muitakin ajankohtaisia aiheita sivuten.

8. tammikuuta 2021 8.00

Luottamus

Mitä tarkoittaa luottamus, milloin syntyy luottamusvaje, onko luottamuksella arvoa yhteiskunnassamme? Luottamusta kaipaavat kaikki ihmiset, luottamus on työpaikkojen kantava voima ja muodostaa jopa politiikan kovimman ytimen. Kuntapäättäjien on ansaittava kuntalaisten luottamus ja kuntaesimiesten on ansaittava luottamushenkilöiden luottamus ja kunnan työntekijöiden ja esimiesten on luotettava toisiinsa. Paikallisyksiköiden ja valtion suhteiden on oltava luottamukselliset, jotta yhteiskunta pysyisi kasassa. Hyvin toimivassa yhteiskunnassa vallitsee luottamuksen katkeamaton ketju.

Megatrendit kuten kasvava kiire ekologiseen jälleenrakentamiseen, verkostoituvat työskentelytavat ja yhteiskunnan monimuotoistuminen kaipaavat luottamusta ja oikeudenmukaisuutta. Työpaikoilla, juuri nyt, puhaltavat muutoksen tuulet ja ihmisten arvomaailma on muuttumassa ekologisempaan suuntaan. Organisaatioiden ja työpaikkojen pitää ajanmukaistua ja kehittää sekä johtamis- että toimintakulttuuria. Sitoutumista muutokseen ei synny ilman luottamusta. Tavoitteellista työntekemistä ei johdeta ylhäältäpäin vaan rinnalla kulkien. Esimiehistä on tullut valmentajia tai paremminkin toiminnan mahdollistajia. Parempaa toimintakulttuuria luodaan asettamalla realistisia yhteisiä tavoitteita ja kaatamalla, nykyisinkin vielä niin tavallisia, hallintosiiloja. Pointti on, että pelisäännöt on luotava yhdessä ja kaikilla on oltava mahdollisuus sanoa sanottavansa toimintatapoihin tai ainakin todettava voiko annettujen pelisääntöjen kanssa elää.

Työyhteisön itseohjautuvuus on tämän hetken ilmiö. Korona-vuosi nosti etätyön pysyväksi työskentelytavaksi. Vaikka etätyö ei omassa työssä olisikaan mahdollista niin joku työketjussa kuitenkin etäilee esim. lähiesimies tai laskuttaja. Työntekemisen valvonta, ohjeistus ja raamit perustuvat luottamukseen. Itseohjautuvassa työyhteisössä jokaisella palkkaa saavalla on sekä enemmän vapautta, että enemmän vastuuta. Osaako esimies tukea työntekijöitä ja jakaa johtajuutta asiantuntijaorganisaatioissa. Osaako yksilö kehittää ja johtaa omaa työtään. Pitääkö olla yksin itsenäinen vai voidaanko rakentaa tueksi vertaisverkko tai tiimi eri alojen osaajista? Luottamuksen puuttuminen esimiesten ja työntekijöiden välillä on tutkitusti suurin työnteon tehokkuutta heikentävä tekijä.

Luottamuspula- termi on ollut esillä useissa julkisuudessa olleissa kuntajohtajien viimeaikaisissa eroissa/erottamisissa. Kuntien johtoryhmät ovat olleet tuulisia paikkoja viime aikoina mm. Valkeakoskella, Kokemäellä, Pälkäneellä, Mänttä-Vilppulassa. Onko asetetut tavoitteet olleet epärealistisia annettuihin resursseihin nähden? Ovatko operatiivisen ja strategisen johtamisen saappaat menneet sekaisin? Onko kunnan luottamushenkilöt menettäneet luottamuksensa operatiivisiin johtajiin vai kuntaesimiehet menettäneet luottamuksensa poliittiseen ohjaukseen? Heijastuvatko tulevat kuntavaalit ja heikko kuntatalous tehtyihin ratkaisuihin, vai onko liikkeellä vaan mielensä pahoittajien armeija? Kysymyksiä on paljon, mutta selkeää vastausta ei ole yhteenkään kysymykseen.

Legitimiteetti eli kansalaisten luottamus järjestelmään on lopulta minkä tahansa poliittisen järjestelmän tärkein voimavara. Jos luottamusta löytyy ja ratkaisuja saadaan aikaiseksi niin vaikeistakin kriiseistä selvitään. Paha luottamusvaje taas helposti halvaannuttaa koko järjestelmän. ”Luottamus on jopa valtaakin tärkeämpi tekijä, koska se mahdollistaa ja rajoittaa vallan käyttöä. Luottamus on vallan valtaa. Ilman luottamusta joutuu hakemaan apua manipulaatiosta, vilpistä ja jopa pakosta” (Risto Harisalo ja Jari Stenvall, Acta nro 151/2002)

Uusi Vuosi antaa aina mahdollisuuden tähystää ja vaikuttaa tulevaisuuteen. Vuosi 2021 on kuntavaalien vuosi, toivon että kuntalaiset äänestävät ja arvottavat valinnoillaan Punkalaitumen kunnan tulevaisuutta. Luottamus ja sen ylläpito sopii hyvin vuoden 2021 tavoitteiden listalle. Muistakaamme, että luottamus pitää ansaita aina uudelleen ja uudelleen ja luottamuspääomalla on mittaamaton arvonsa.

Lähdekirjallisuutta:  Timo Huttunen 2020 ” Luottamus, uudessa itseohjautuvassa työelämässä

Hyvää alkanutta vuotta 2021 kaikille

Tuija Ojala, kunnanjohtaja

Näytä kuva