A

Kesätyöllistämistuen hakeminen

Haku vuodelle 2023 on päättynyt!

 

Punkalaitumelaisilla ja Punkalaitumella toimivilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen kunnalta 30.4.2023 mennessä. 

Kenelle ja millä ehdoilla:

 • nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään vähintään 4 viikon (20 työpäivää) mittaiseen työsuhteeseen punkalaitumelaisen alle 25-vuotiaan opiskelevan tai työttömän nuoren palkkaamiseen. 
 • palkkaus tapahtuu koulujen loma-aikana (touko-syyskuu).
 • tukea voivat hakea vain punkalaitumelaiset tai Punkalaitumella toimivat yritykset ja yhdistykset.
 • työllistämistuen hakee työnantaja, nuoret voivat markkinoida itseään kesätöihin vedoten tukeen.
 • tuen suuruus on 4 viikon työsuhteesta 400 euroa/työllistetty nuori.
 • työajan tulee olla vähintään 25h/vko.
 • työstä tulee laatia virallinen työsopimus.
 • työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
 • kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen.
 • jokaista nuorta kohden on mahdollista saada ensisijaisesti vain yksi avustus, vaikka työllistävä taho olisi eri. Avustusta ei myönnetä niiden nuorten palkkaamiseen, jotka saavat kesätyöpaikan Punkalaitumen kunnalta.
 • tukea ei myönnetä henkilöille, jotka ovat yrityksen/yhdistyksen palveluksessa koko/osa-aikaisesti jo ennen tukikauden alkua.
 • tuki myönnetään ensisijaisesti työnantajan perheeseen kuulumattoman nuoren työllistämiseen.

Tuet myönnetään määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä, yleishyödyllisille yhdistyksille 1 - 3 tukea toiminnan luonteesta riippuen ja yrityksille ensisijaisesti yksi tukisumma/hakijataho. Jos määrärahaa jää jäljelle on samojen tahojen mahdollista saada myös useampia tukisummia.

Työllistämistuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Tositteista tulee ilmetä myös tarvittavien sivukulujen tilitys.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan mikäli ette käytä saamaanne tukea: näin mahdollistatte tuen antamisen eteenpäin seuraavalle hakijalle.

Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja p. 040 660 2425/ Sara Halme

Täytä kesätyöllistämistukihakemus