A

Kesätyöllistämistuen hakeminen

Punkalaitumelaisilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen kunnan vapaa-aikatoimesta 15.5.2020 mennessä. 

Kenelle ja millä ehdoilla: [Päivitetty 23.4.2020]

 • nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään vähintään 4 viikon (20 työpäivää) mittaiseen työsuhteeseen punkalaitumelaisen alle 25-vuotiaan opiskelevan tai työttömän nuoren palkkaamiseen. 
 • palkkaus tapahtuu koulujen loma-aikana (touko-syyskuu).
 • tukea voivat hakea vain Punkalaitumelaiset yritykset ja yhdistykset.
 • työllistämistuen hakee työnantaja, nuoret voivat markkinoida itseään kesätöihin vedoten tukeen.
 • tuen suuruus on 4 viikon työsuhteesta 400 euroa/työllistetty nuori.
 • työajan tulee olla vähintään 25h/vko.
 • työstä tulee laatia virallinen työsopimus.
 • työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
 • kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen.
 • jokaista nuorta kohden on mahdollista saada vain yksi avustus, vaikka työllistävä taho olisi eri. Avustusta ei myönnetä niiden nuorten palkkaamiseen jotka saavat kesätyöpaikan Punkalaitumen kunnalta.
 • tukea ei myönnetä henkilöille, jotka ovat yrityksen/yhdistyksen palveluksessa koko/osa-aikaisesti jo ennen tukikauden alkua.
 • tuki myönnetään ensisijaisesti työnantajan perheeseen kuulumattoman nuoren työllistämiseen.

Tuet myönnetään kesätyöllistämiseen varattujen määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä, yleishyödyllisille yhdistyksille ja yrityksille 1 - 5 tukea toiminnan luonteesta riippuen.

Työllistämistuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Tositteista tulee ilmetä myös tarvittavien sivukulujen tilitys. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan mikäli ette käytä saamaanne tukea, näin mahdollistatte tuen antamisen eteenpäin seuraavalle hakijalle.

Tukihakemuslomake täytetään kunnan verkkosivuilla. Tuen hakuaikaa on jatkettu poikkeusolojen vuoksi 15.5.2020 asti. Näin pyrimme mahdollistamaan yhdistyksille ja yrityksille joustavasti hakumahdollisuudet koska kesän rajoitukset eivät ole vielä tiedossa.

Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja vapaa-aikatoimesta 040 138 2312/Tuomo Kallio

Täytä kesätyöllistämistukihakemus