A

Kesätyöpaikat ja kesätyöllistäminen

Punkalaitumen kunnan kesätyöpaikat

Punkalaitumen kunta palkkaa 15 kesätyöntekijää vuonna 2024. Kesätyöpaikkoja voivat hakea 2004 - 2008 syntyneet punkalaitumelaiset nuoret erilaisiin työtehtäviin. Valintaa tehtäessä etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kunnalla kesätöissä. Haku päättyy 10.3.2024 klo 23. Lisätiedot paikoista ja hakemus täällä.

Kesätyöllistämistuki

Punkalaitumelaisilla ja Punkalaitumella toimivilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen kunnalta 14.4.2024 mennessä. Tuet myönnetään määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä, yleishyödyllisille yhdistyksille 1 - 3 tukea toiminnan luonteesta riippuen ja yrityksille ensisijaisesti yksi tukisumma/hakijataho. Jos määrärahaa jää jäljelle on samojen tahojen mahdollista saada myös useampia tukisummia. Lisätiedot tuesta ja hakemus täällä.