• Kuulumisia kunnasta

A

Tällä sivulla julkaisemme eri kirjoittajien tekstejä Punkalaitumesta ja punkalaitumelaisuudesta, välillä muitakin ajankohtaisia aiheita sivuten.

3. elokuuta 2021 9.45

Hyvinvointialueet ja tirkistelyä tulevaisuuteen

23.6.2021 eduskunta hyväksyi vihdoin paljon puhutut ja parjatut Sote-lait. Uudistus koskee kaikkia Suomen kuntia ja on historiallisesti suurin Suomen julkisenhallinnon uudistuksista. Uusille hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen tehtävät yli 200 kuntaorganisaatiolta. Henkilöstöä siirtyy arviolta 173.000 henkeä uusille hyvinvointialueille. Tasavallan presidentti vahvistanee sote- lait vielä lähipäivinä ja perustuslaillista estettä uudistukselle ei enää löytyne.

Sote-uudistuksen historiaa voi piirtää yli 15 vuoden taakse. Jos Paras-hanke lasketaan mukaan, niin historia alkoi vuodesta 2006. Paras-laki pakotti pienet kunnat järjestämään perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut yhteistyössä isompien yksiköiden kanssa. Paras-lain ansiosta Punkalaitumen järjestämisvastuukunnaksi valikoitui Sastamala, joka onkin hyvin Punkalaitumelaisten palvelut järjestänyt.  Kataisen, Stubbin, Sipilän ja Marinin hallitukset ovat kukin vuorollaan painineet uudistuksen kanssa ja juuri nyt Koronan varjossa tämä mittava uudistus lopultakin hyväksyttiin ja hyvä näin.  Kuntia on kellutettu sote-uudistuksen vuoksi jo vuosia ja vihdoinkin on tekemisen vuoro.

Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite oli saavuttaa mittavia kustannussäästöjä. Nyttemmin taloustavoite on haalistunut ja pääpainopisteenä onkin turvata riittävät ja yhdenvartaiset palvelut kaikkialla Suomessa.  Muutoksella on merkittävä vaikutus mm. kuntien rahoitukseen, kunnilta siirretään 12,39 % tuloveroprosentin hinnasta sote-rahoitukseen ja lisäksi sote-valtionosuudet.  Kuntien kuluista siirtyy, kunnan rakenteesta riippuen, 50 – 65 % uusille harteille eli hyvinvointialueille.

Kuntien omaisuuserät kokevat myös melkoisen uudelleenjärjestelyn. Kuntayhtymät siirtyvät varoineen ja velkoineen hyvinvointialueille ja niiden tase-erät kuntien taseissa kirjataan alas. Kuntien hallussa mutta sote-alueiden käytössä oleva irtain omaisuus ja lukuisat sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille korvauksetta. Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistamat sote- ja palo- ja pelastustoimen tilat, ainakin siirtymäajaksi, yksityiset toimijat jatkanevat ennallaan. Hyvinvointialueilla hyväksytään sekä yksityiset toimijat että hyvinvointialueen oma tuotanto, joten monenlaista toimijaa on jatkossakin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta valmistelu jatkuu ja 1.7.2021 aloitti Jaakko Herralan ohjastama  Vate-työryhmä, väliaikainen valmisteluelin, joka tekee päätökset kunnes hyvinvointialueelle on valittu valtuusto vaaleille ensi vuoden tammikuussa.  Elokuussa alkaa varsinainen valmistelevan henkilöstön rekrytointi ja muutostyöt kuten siirtyvän henkilökunnan yt-neuvottelut ja yhteisten it-järjestelmien hankinta. Aikaisemmilta ajoilta on kerättynä paljon taustamateriaalia ja vanhat valmistelut käytetään hyödyksi. Valtiolta on tiedossa rahoitusta henkilöstön palkkaamiseen ja väliaikaishallinnon muihin kustannuksiin.

Punkalaitumelaisten osalta uuden hyvinvointialueen perustaminen ei alkuvaiheessa edes näy kuntalaisen elämässä. Punkalaitumen kunta on tähänkin asti ostanut palvelut Sastamalalta ja palvelurakenne pysynee samankaltaisena vielä pitkään. Palo- ja pelastustoimen osa-alueella asiat on nyt jo hoidettu maakuntakeskeisesti. Erikoissairaanhoidon palvelut on järjestetty keskitetysti ja joitakin osa-alueita voi jopa palautua lähipalveluihin, nyt kun hallinnot keskittyvät ja tiedolla johtamisen rutiinit alkavat järkevöityä.

Punkalaidun on pitkään profiloitunut hyvinvointikuntana. Meillä on hyvinvointijohtaja ja hyvinvointiohjaaja ja meillä on ollut hyvinvointilautakuntakin. Nyt sanalle hyvinvointi on tullut liikaa tunkua ja sana on vallattu sote-palvelujen käyttöön.  Punkalaitumen on aika profiloitua uudelleen ja keksiä uusi kuvaava termi käyttöönsä, mikähän se olisi ?

Seurataan uudistusta https://soteuudistus.pirkanmaa.fi

Kirjoittaja Tuija Ojala, Punkalaitumen kunnanjohtaja

Näytä kuva