A

Tarjouspyyntö: konetyöt ja maa-ainekset

12.01.2023

Punkalaitumen kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia kunnan vastuulla olevista konetöistä ajalla 27.2.2023 - 27.2.2025 +1+1v optio.

Konetöihin liittyvät tiedot on esitelty tarkemmin tarjouspyynnöissä ja niiden liitteissä.
Tarjouspyynnöt liitteineen on saatavissa Punkalaitumen kunnan internetsivuilta (linkit alla), Julkisten hankintojen ilmoituskanavasta (www.hankintailmoitukset.fi) sekä Punkalaitumen kunnan teknisestä toimistosta. 

Tarjous on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella ja se on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen: tarjoukset@punkalaidun.fi 6.2.2023 klo 12.00 mennessä.
Viestin aiheeksi on merkittävä "KONETYÖT JA MAA-AINEKSET".

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Konetyöt tarjouspyyntö 

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 

LIITE 2 MAA-AINEKSET

Lisäkirje 1 tarjouspyyntöön

Punkalaidun 12.1.2023
TEKNINEN TOIMI

Takaisin