A

Varhaiskasvatukseen haetaan sosionomia

03.05.2024

Varhaiskasvatuksen sosionomin toimi 1.8.2024 alkaen

Haemme positiivista työotetta ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot omaavaa varhaiskasvatuksen sosionomia Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatukseen. Kunnassamme on yksi uusi hirsipäiväkoti, missä on kolme lapsiryhmää. Täällä on hyvät puitteet toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta mukavassa ja pienessä työyhteisössä.


Varhaiskasvatuksen sosionomi toimii päiväkodissa osana lapsiryhmän tiimiä. Hän vastaa lapsiryhmän kokonaisvaltaisesta opetuksesta, kasvatuksesta ja pedagogiikasta yhdessä ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Sosionomi tuo tiimiin osaamisen perhetyöstä, lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin kehittämisestä ja moniammatillisesta verkostoitumisesta. Meillä pääset kehittämään sosionomin tehtävää osana varhaiskasvatuksen moniammatillista työyhteisöä. Toivomme sinun hyödyntävän erityisosaamistasi sosiaalipedagogisessa toiminnassa, osallisuuden vahvistamisessa, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyssä, sekä moniammatillisessa ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Palkkaus ja työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskenteleviltä edellytettävä laissa (504/02) tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen kunta@punkalaidun.fi keskiviikkoon 29.5.2024 klo 15.00 mennessä. Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALAIDUN.  Tutkinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Henkilöstöetuina käytössämme on mm. E-passi!
Punkalaitumen kunta on savuton työpaikka.

Toivomme, että uusi polkusi johtaa Punkalaitumelle!
Tervetuloa!

Lisätietoja tehtävästä antaa
Johanna Viitasaari
varhaiskasvatusjohtaja
johanna.viitasaari@punkalaidun.fi
puh. 040 6810211

 

Takaisin