A

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019 ja tietojen toimittaminen Maanmittauslaitokselle ja Digiroadiin

02.07.2019

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Laki kokonaisuudessaan löytyy seuraavan linkin alta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

 

Laki velvoittaa yksityistiekuntia toimittamaan tiekuntaa koskevat ajantasaiset tiedot Maanmitauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä liikenteen ohjausta koskevat tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin. Lisätietoja aiheesta löytyy seuraavista linkeistä: 

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/palvelut/ilmoita-paatokset-ja-yhteystiedot

https://vayla.fi/yksityistiet

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

Takaisin