A

Kunnanhallituksen päätökset 12.8.2019

12.08.2019

90     Teknisen johtajan vaali
         - muutetun esityksen mukaisesti "virka täytetään 1.1.2020 alkaen"

91     Avustus Sammakkajärven vesikasvien leikkuuseen
         - esityksen mukaisesti

92     Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hankkiminen
         - esityksen mukaisesti

93     Lahjaksi saatujen kiinteistöjen myyminen
         - esityksen mukaisesti

94     Lausunnon antaminen Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä
         - Marja Wakkala esitti, että lausuntona annetaan, että jatketaan nykyistä käytäntöä,
         jossa kiinteistön haltija järjestää jätteenkuljetuksen. Wakkalan esitys hyväksyttiin äänin 6-1.

95     Kommentit Pirkanmaan Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2019 - 2023
         - esityksen mukaisesti

96     Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien kiinteistönhoitajan toimen täyttämistä
         - esityksen mukaisesti

97     Vuoden 2020 talousarvion laadinta
         - esityksen mukaisesti

98     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

99     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin