A

Tasavallan presidentin vaali 2018

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan tarvittaessa kaksivaiheisena kansanvaalina. Ensimmäinen varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.01.2018. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.02.2018. Toinen vaali toimitetaan kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Tasavallan presidentin vaalit toimitetaan Punkalaitumen kunnan valtuustosalissa sunnuntaina 28.01.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS Presidentin vaalien ennakkoäänestys toimitetaan Punkalaitumen kunnantalon valtuustosalissa seuraavasti:

1.    vaalissa                
17. - 19.01.2018       klo 10.00 - 14.00
20. -  21.01.2018      klo 12.00 - 15.00
22. -  23.01.2018      klo 12.00 - 18.00

2.    vaalissa                
31.01. - 02.02.2018  klo 10.00 - 14.00
03. - 04.02.2018       klo 12.00 - 15.00
05. - 06.02.2018       klo 12.00 - 18.00

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen äänestäjän on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta jouduttaa ilmoituskortin esittäminen.

Laitosäänestyspaikat ovat Hilma ja Matti sekä Kaisankoti.

KOTIÄÄNESTYS   Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen arkipäivinä. Kotiäänestystä voi käyttää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.01.2018 kello 16.00 mennessä ja mahdollisen toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.01.2018 kello 16.00 mennessä Punkalaitumen keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö.


LISÄTIETOJA VAALEISTA:
vaalit.fi